Gung Zi Maa
Position
弓字馬
Jyutpinggung1 zi6 maa5
Pinyingong1 zi4 ma3
EnglischStance Like The Glyph Bow
DeutschStand des Bogen-Zeichens

Begriffsbestandteile

JYUTPINGgung1
PINYINgong1
ENGLISCHbow
DEUTSCHBogen
JYUTPINGzi6
PINYINzi4 (zi5)
ENGLISCHletter, word, logograph, glyph
DEUTSCHZeichen, Wort
JYUTPINGmaa5
PINYINma3
ENGLISCHhorse
DEUTSCHPferd (Stand)
ZURÜCK
Begriff

Kategorien: