koeng (koeng, goeng)
Zeichen
Jyutpingkoeng5 (koeng4, goeng6)
Pinyinqiang3 (qiang2, jiang4)
Englischcompel, force, make an effort
Deutscherzwingen

Begriffsbestandteile

JYUTPINGmou4 koeng5 daa2
PINYINwu2 qiang3 da3
ENGLISCHDon´t force your strike.
DEUTSCHErzwinge nicht deinen Schlag.
ZURÜCK
Schriftzeichen

Kategorien: