Paak Sau Caan Geng
Technik
拍手鏟頸
Jyutpingpaak3 sau2 caan2 geng2
Pinyinpai1 shou3 chan3 jing3
EnglischSlapping Hand With Throat Cutting Hand
DeutschKlatschende Hand mit Spaten am Hals
Alternative SchreibweisenPak Sao Zhang Geng, Pak Sao Jarn Geng

Begriffsbestandteile

JYUTPINGpaak3 (paak3*2)
PINYINpai1
ENGLISCHslap
DEUTSCHklatschen
JYUTPINGsau2
PINYINshou3
ENGLISCHhand, arm
DEUTSCHHand, Arm
JYUTPINGcaan2
PINYINchan3
ENGLISCHspade, shovel, scoop
DEUTSCHSpaten
JYUTPINGgeng2
PINYINjing3 (geng3)
ENGLISCHneck, neck-shaped thing
DEUTSCHNacken, Hals, halsförmiges Ding
ZURÜCK
Begriff

Kategorien: