Hung Gaa Kyun
Stil
洪家拳
Jyutpinghung4 gaa1 kyun4
Pinyinhong2 jia1 quan2
EnglischHung Family Boxing
DeutschFaust der Familie Hung `
Alternative SchreibweisenHuan Gar

Begriffsbestandteile

JYUTPINGhung4
PINYINhong2
ENGLISCHflood, big, a chinese family name
DEUTSCHFlut, groß, chinesischer Familienname
JYUTPINGgaa1
PINYINjia1
ENGLISCHhome, family, household
DEUTSCHZuhause, Familie, Haushalt
JYUTPINGkyun4
PINYINquan2
ENGLISCHfist, punch
DEUTSCHFaust, Schlag (Fauststoss)
ZURÜCK
Begriff

Kategorien: