Zik Caang Goek
Technik
直撐腳
Jyutpingzik6 caang1 goek3
Pinyinzhi2 cheng1 jiao3
EnglischFrontal Thrusting Kick
DeutschAufrecht entfaltender Fußtritt
Alternative SchreibweisenChick Chang Gerk

Begriffsbestandteile

JYUTPINGzik6
PINYINzhi2
ENGLISCHstraight, straighten, upright
DEUTSCHaufrecht, gerade
JYUTPINGcaang1 (caang3)
PINYINcheng1
ENGLISCHprop up, unfold, spread, move a boat
DEUTSCHausbreiten, ausklappen, ausbreiten, bewegen
JYUTPINGgoek3
PINYINjiao3
ENGLISCHfoot, leg
DEUTSCHFuß, Bein (Fußtritt)
ZURÜCK
Begriff

Kategorien: