Zik Cung Ceoi
Technik
直衝錘
Jyutpingzik6 cung1 ceoi4
Pinyinzhi2 chong1 chui2
EnglischStraight Thrusting Hammer
DeutschAufrechter Raketen-Hammer
Alternative SchreibweisenZik Chun Coi

Begriffsbestandteile

JYUTPINGzik6
PINYINzhi2
ENGLISCHstraight, straighten, upright
DEUTSCHaufrecht, gerade
JYUTPINGcung1
PINYINchong1
ENGLISCHskyrocket, shoot up, charge, rush, raise rapidly, dash
DEUTSCHstürmen, eilen, rasen, Rakete
JYUTPINGceoi4
PINYINchui2
ENGLISCHhammer
DEUTSCHHammer
ZURÜCK
Begriff

Kategorien: