ngaan
Zeichen
Jyutpingngaan5
Pinyinyan3
Englischeye
DeutschAuge

Begriffsbestandteile

JYUTPINGsoeng1 daa3 ngaan5 sau2
PINYINshuang1 da3 yan3 shou3
ENGLISCHDouble Eye Thrusting Hands
DEUTSCHDoppelte, die Augen stoßenden Hände
JYUTPINGdaa2 ngaan5 sau2
PINYINda3 yan3 shou3
ENGLISCHEye Thrusting Arm
DEUTSCHDie Augen treffende Hand
JYUTPINGfung6 ngaan5 kyun4
PINYINfeng4 yan3 quan2
ENGLISCHPhoenix Eye Fist
DEUTSCHPhönixaugen-Faust
ZURÜCK
Schriftzeichen

Kategorien: