Lin Waan Cung Kyun
Technik
連環衝拳
Jyutpinglin4 waan4 cung1 kyun4
Pinyinlian2 huan2 chong1 quan2
EnglischRushing Chain Punches
DeutschRasende im Ring verbundene Fauststöße
Alternative SchreibweisenLin Wan Chun Kuen

Begriffsbestandteile

JYUTPINGlin4
PINYINlian2
ENGLISCHlink, join, connect
DEUTSCHverbinden
JYUTPINGwaan4
PINYINhuan2
ENGLISCHring, hoop, loop
DEUTSCHLoop, Ring
JYUTPINGcung1
PINYINchong1
ENGLISCHskyrocket, shoot up, charge, rush, raise rapidly, dash
DEUTSCHstürmen, eilen, rasen, Rakete
JYUTPINGkyun4
PINYINquan2
ENGLISCHfist, punch
DEUTSCHFaust, Schlag (Fauststoss)