Soeng Fuk Sau
Technik
雙伏手
Jyutpingsoeng1 fuk6 sau2
Pinyinshuang1 fu2 shou3
EnglischDouble Overleaning (Bridge) Arm
DeutschDoppelter darüberliegender Arm
Alternative SchreibweisenSheng Fook Sao

Begriffsbestandteile

JYUTPINGsoeng1
PINYINshuang1
ENGLISCHtwo, pair, dual, double, even
DEUTSCHzwei, doppelt
JYUTPINGfuk6 (buk6)
PINYINfu2
ENGLISCHlean over, lie prostate, bend
DEUTSCHdarüberliegend, beugen
JYUTPINGsau2
PINYINshou3
ENGLISCHhand, arm
DEUTSCHHand, Arm
ZURÜCK
Begriff

Kategorien: