Soeng Zat Sau S
Technik
雙窒手
Jyutpingsoeng1 zat6 sau2
Pinyinshuang1 zhi4 shou3
EnglischDouble shocking Hands
DeutschDoppelt schockende Hände
Alternative SchreibweisenSheng Jut Sao

Begriffsbestandteile

JYUTPINGsoeng1
PINYINshuang1
ENGLISCHtwo, pair, dual, double, even
DEUTSCHzwei, doppelt
JYUTPINGzat6
PINYINzhi4
ENGLISCHblock, stop up, obstruct, stifle
DEUTSCHstop, schocken
JYUTPINGsau2
PINYINshou3
ENGLISCHhand, arm
DEUTSCHHand, Arm