bong
Zeichen
Jyutpingbong2
Pinyinbang3
Englischwing (of a bird)
DeutschFlügel

Begriffsbestandteile

JYUTPINGzyun3 maa5 bong2 sau2
PINYINzhuan3 ma3 bang3 shou3
ENGLISCHTurning Stance With Wing Arm
DEUTSCHGedrehter Stand mit Flügelarm
JYUTPINGbong2 sau2
PINYINbang3 shou3
ENGLISCHWing Arm
DEUTSCHFlügel-Arm
JYUTPINGdaai6 bong2
PINYINda4 bang3
ENGLISCHBig Wing
DEUTSCHGroßer Flügel
JYUTPINGzak1 san1 bong2 sau2
PINYINce4 shen1 bang3 shou3
ENGLISCHSide Leaning Wing Arm
DEUTSCHFlügelarm mit seitlichem Körper
JYUTPINGnoi6 bong2 sau2
PINYINnei4 bang3 shou3
ENGLISCHInternal Wing Arm
DEUTSCHInnerer Flügelarm
JYUTPINGpaau1 bong2
PINYINpao1 bang3
ENGLISCHThrowing Wing
DEUTSCHWerfender Flügel
JYUTPINGdaap6 bou6 dai1 bong2 sau2
PINYINta4 bu4 di1 bang3 shou3
ENGLISCHStepping Low Winging Arm
DEUTSCHStampfender Schritt mit tiefem Flügel-Arm
JYUTPINGdai1 bong2 sau2
PINYINdi1 bang3 shou3
ENGLISCHLow Wing Arm
DEUTSCHTiefer Flügel-Arm
JYUTPINGbun3 taan1 bong2
PINYINban4 tan1 bang3
ENGLISCHHalf Unfolding Half Wing Arm
DEUTSCHHalb entfaltnder halb flügel-arm
JYUTPINGbik1 bong2
PINYINpo4 bang3
ENGLISCHPressing Wing
DEUTSCHPressender Flügel
JYUTPINGzung1 bong2
PINYINzhong1 bang3
ENGLISCHMiddle Wing
DEUTSCHZentraler Flügel
JYUTPINGhok6 bong2
PINYINhe4 bang3
ENGLISCHCrane Wing
DEUTSCHFlügel des Kranich
ZURÜCK
Schriftzeichen

Kategorien: